กิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมสร้างสรรค์


รางวัลการออกแบบเชียงใหม่

รางวัลการออกแบบเชียงใหม่ (CDA) โดยเชียงใหม่สร้างสรรค์นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมและความสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการออกแบบสาขาต่างๆ CDA ให้ความสำคัญการออกแบบร่วมสมัยมากกว่าที่จะเป็นศิลปะหรือหัตถกรรมเพียงอย่างเดียว อีกทั้งมุ่งไปที่ผลงานที่มีพรสวรรค์ของเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้คุณค่าและความสำคัญแก่การออกแบบ รางวัลการออกแบบเชียงใหม่จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2555 และในปีนี้ เรากำลังก้าวเข้าสู่การจัดงานเป็นปีที่ 4 แล้ว ซึ่งในแต่ละปี รางวัลการออกแบบเชียงใหม่ต่างประกอบไปด้วยอาสาสมัครที่สละเวลาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการมากกว่า 20 ท่าน โดยต่างเป็นผู้ที่มีความรู้และมีความสามารถในด้านการออกแบบ คณาจารย์จากสาขาต่างๆ รวมทั้งมืออาชีพที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการการออกแบบชั้นนำ

อ่านต่อ


TEDxChiangMai

TEDxChiangMai เป็นกิจกรรมอิสระหนึ่งของ TEDx ซึ่งดำเนินงานภายใต้ผู้ถือใบอนุญาตจาก TED อย่างไรก็ตาม TEDxChiangMai เป็นมากกว่างานที่จัดโดยทั่วไป เพราะใช้แนวคิดการเผยแพร่ความคิด บทสนทนา การรับรู้ที่ผ่านมา และเป็นชุมชนของผู้คนที่เชื่อมั่นในความคิด ความสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความร่วมมือ ในเดือนกันยายนของทุกปี TEDxChiangMai เป็นการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์นานาชาติในเชียงใหม่ (ปี 2556 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน) นอกจากนี้ยังมีการจัดงาน TEDxChiangMaiSalon และ TEDxChiangMaiLive ตลอดทั้งปี โดยได้รับการสนับสนุนหลักจากเชียงใหม่สร้างสรรค์และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไปยังเว็บไซต์


แฮนด์เมด-เชียงใหม่

แฮนด์เมด-เชียงใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างบริติช เคานซิล (ประเทศไทย) และเชียงใหม่สร้างสรรค์ ซึ่งภายในโครงการฯ นี้ เชียงใหม่สร้างสรรค์เป็นตัวแทนวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CAMT) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) และสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX) โดยเปิดตัวครั้งแรกในปี 2554 และให้ความสำคัญแก่จุดเด่นของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แบบดั้งเดิมไปสู่การพัฒนางานสาขาหัตถกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และการฝึกฝน หนึ่งในผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการฯ คือ รางวัลเว็บไซต์ดีเด่นสาขาหัตถกรรมเชียงใหม่

ไปยังเว็บไซต์


Southeast Asia Creative Cities Network

ประชุมครั้งที่ ๒ ของเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2nd Southeast Asian Creative Cities Forum during George Town Festival, Penang, 1-2 August.

ไปยังเว็บไซต์


CCM คณะกรรมการทูตสันถวไมตรี

คณะกรรมการทูตสันถวไมตรี เป็นกลุ่มคนเล็กๆที่มีความน่านับถือ มีการปฏิบัติการเชิงรุกและมีเครือข่ายกว้างขวาง ซึ่งอาศัยอยู่ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานครและต่างประเทศ บุคคลเหล่านี้จะช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปตามเป้าหมายและจุดประสงค์หลักของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ โดยการโฆษณาและสนับสนุนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ผ่านทางความสัมพันธ์และสายงานของแต่ละบุคคล และยิ่งไปกว่านั้นบุคคลเหล่านี้จะยังมีส่วนช่วยในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาโดยตรงหรือจากประสบการณ์ที่มี ตำแหน่งคณะกรรมการทูตสันถวไมตรีนี้นับว่าน่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งและมีการแต่งตั้งเป็นทางการโดยการแนะนำของประธานหรือกองเลขาธิการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ และถูกแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หรือนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่

อ่านต่อ


เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สากลของยูเนสโก

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สากลของยูเนสโก ข่าวสารเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 27 พ.ค. 2554: เชียงใหม่จะสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สากลจัดตั้งขึ้นโดยยูเนสโก ในฐานะเมืองแห่งงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน โดยมุ่งเน้นไปที่การออกแบบและวัฒนธรรม ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการพัฒนาโครงการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ได้จัดการประชุมร่วมกับคุณทิโมธี เคอร์ติส หัวหน้าส่วนวัฒนธรรมจากสำนักงานยูเนสโกในกรุงเทพมหานคร ในการหารือเรื่องเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สากลของยูเนสโก ต่อมาในเดือนเมษายน ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันส่งจดหมายแสดงเจตจำนง (Letter of intent) ไปยังที่ทำงานยูเนสโก เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์...

อ่านต่อ


เทศกาล CNXP เชียงใหม่เอ๊กซ์พีเรียนซ์

CNXP กิจกรรมและการประชุมสร้างสรรค์ประจำปีในด้านดนตรี เทคโนโลยี ภาพถ่ายและภาพยนตร์ โดยจัดขึ้นในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2556 ที่ร้านวอร์มอัพ คาเฟ่ เชียงใหม่ ซึ่งในช่วงกลางวันจัดการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสาธิตผลงาน และในช่วงเย็นจัดในรูปแบบกิจกรรมบันเทิง อีกทั้งในช่วงปลายปี 2557 มุ่งให้ความสำคัญการจัดงานโดยเน้นความเชื่อมโยงระหว่างภาพยนตร์ เทคโนโลยี ซอฟแวร์ ดนตรี และภาพถ่าย เข้าไว้ด้วยกัน

ไปยังเว็บไซต์


Entrepreneurship: GEW Chiang Mai

ในทุกๆ ปี เราจัดโครงการและงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในเชียงใหม่และภาคเหนือ โดยทั่วไปแล้ว เราให้ความสำคัญกิจกรรมนี้ในช่วงระหว่างสัปดาห์ผู้ประกอบการโลก Global Entrepreneurship Week (GEW)จัดงานสัมมนาและสนับสนุนการแข่งขันช่วงสัปดาห์ผู้ประกอบการโลกในเดือนพฤศจิกายน ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Group “IT” ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นในสัปดาห์ผู้ประกอบการโลกนั้นเป็นความร่วมมือระหว่างสถานทูตสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)

ไปยังเว็บไซต์


Meedee Depot: Creativity in Education

Promoting creativity in education including schools is an important long-term goal. In 2013, Creative Chiang Mai and CMU STeP supported the participation of several schools (and their students) in the TEDxChiangMai event. Creative Chiang Mai has also been working closely with Meedee Depot, a not-for-profit art learning center on Sirimangalajarn Soi 5. Meedee Depot works with local artists and graduates or students particularly from the CMU Fine Arts Faculty. During the weekend, there is a focus on courses and workshops for young children. During the weekdays and in the evenings, this creative space is used for other activities and seminars by artists or other creatives. We invite other schools, learning centers, and creative groups to work with us.

ไปยังเว็บไซต์


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม? โทร. 053 942 088-91 ext.409