Projects

Creative Chiang Mai runs activities, events and projects
that are regular and or of strategic importance.

Chiang Mai Design Awards (CDA)


CDA 2014 Winners

วันที่ 11 ธันวาคม 2557 / 11 December 2014

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ ประจำปี 2557 (Chiang Mai Design Awards 2014)

Announcement of the Winner of Winners of the Chiang Mai Design Awards 2014 (CDA 2014)

ผลจากการประชุมคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ ประจำปี 2557 หรือ CDA 2014 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ณ โรงแรม 137 พิลลาร์ส เฮ้าส์ เชียงใหม่ โดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 14 ราย จากผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทั้งหมด 36 ราย (รายชื่อผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดปรากฏในส่วนท้ายของการแถลงข่าว)

รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ 2557 แบ่งออกเป็น 6 สาขา ได้แก่ สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน (ผู้ได้รับรางวัล จำนวน 2 ราย) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (ผู้ได้รับรางวัล จำนวน 5 ราย) การออกแบบสื่อสมัยใหม่ (ไม่มีผู้ได้รับรางวัล) การออกแบบการสร้างการออกแบบอัตลักษณ์ (ผู้ได้รับรางวัล จำนวน 1 ราย) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ผู้ได้รับรางวัล จำนวน 1 ราย) และการออกแบบร้านค้า / การจัดแสดงสินค้า (ผู้ได้รับรางวัล จำนวน 2 ราย) รวมทั้งรางวัลพิเศษเพิ่มเติมสำหรับปีนี้ คือ นักออกแบบรุ่นใหม่ (ผู้ได้รับรางวัล จำนวน 3 ราย) ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลนั้นต้องผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 ประกอบด้วย 1) ต้องเป็นผลงานที่ออกแบบ / จัดทำขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียง และ / หรือ เป็นผลงานที่วางจำหน่าย มีอยู่ และจัดวางอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 2) จะต้องมีอยู่และจัดวางให้เห็นในปัจจุบัน 3) ต้องเป็นการออกแบบร่วมสมัย ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นผลงาน / ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่ขั้นตอนการผลิต ในขณะที่ไม่สูญเสียคุณค่าและความงดงาม

สำหรับกระบวนการคัดเลือกนั้นผ่านการประชุมหารือ วิเคราะห์ และลงคะแนนนั้น เชียงใหม่สร้างสรรค์ ในฐานะของผู้จัดกิจกรรมรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ 2557 มีความตั้งใจและมุ่งพัฒนาการมอบรางวัลให้มีมาตรฐานมากขึ้น โดยได้เชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจสร้างสรรค์ เช่น การพัฒนา การศึกษา การออกแบบ สถาปัตยกรรม ร้านอาหาร ศิลปะและหัตถกรรม เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการส่วนมากล้วนแต่ส่วนหนึ่งของชุมชนเชียงใหม่และต่างมีความเชื่อมั่นว่า เชียงใหม่สามารถพัฒนาให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ได้ โดยคณะกรรมการทุกท่านต่างพิจารณาจากผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในคิด ประดิษฐ์ สรรสร้าง มีความน่าสนใจในเชิงการตลาดและมีไหวพริบในเชิงการค้า นอกหนือจากนี้ยังพิจารณาผลงานที่ส่งเสริมคุณค่าของการใช้งาน คุณค่าให้จังหวัดเชียงใหม่ และ / หรือแสดงศักยภาพการออกแบบผลงาน / ผลิตภัณฑ์ นักออกแบบ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งในขณะเดียวกันก็ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มธุรกิจและนักออกแบบให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบ (รายชื่อและประวัติคณะกรรมการที่ปรึกษา, คณะกรรมการ CDA 2014

รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Awards หรือ CDA) เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มเพื่อมุ่งสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การออกแบบเชิงสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรมในหลากหลายประเภท เน้นการออกแบบร่วมสมัยมากกว่าศิลปะหรือหัตถกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ที่มีพรสวรรค์ทางด้านการออกแบบของเชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านการออกแบบและเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชนเชียงใหม่ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่เปิดตัวครั้งแรกในงาน Nimmanhaemin Art and Design Promenade (NAP) ในเดือนธันวาคมปี 2554 จากนั้นได้นำผลงานและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกในปี 2555 นำไปจัดแสดงทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ รวมทั้งในปี 2556 รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 21 ราย

รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ ประจำปี 2557 หรือ CDA 2014
Winners of the Chiang Mai Design Awards 2014 (CDA 2014)

การออกแบบร้านค้า / การจัดแสดงสินค้า (Retail Design)
1. C.A.M.P AIS ศูนย์การค้าเมย่าไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์
2. ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาพรอมเมนาดา

สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน (Interior Design)
3. หจก. เคมีกิจเกษตร
4. โรมแรมสลีปบ็อกซ์ เชียงใหม่

การออกแบบผลิตภัณฑ์ - หัตถกรรม, เฟอร์นิเจอร์, ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง, เครื่องประดับแฟชั่น (Crafts / Fashion Accessories / Furniture)
5. กระเป๋าหนังรุ่นเทรเชอร์ โดย Vadi Design Bags
6. กระเป๋า Sakon L โดย Handbyboon
7. ‘Tri Scale / ‘Gather Scale โดย ‘Carpenter
8. เซรามิค ชุด Pomegranate Collection โดย เปรมประชาคอลเลคชั่น
9. โคมไฟเครื่องเขิน Deva Lacquerware โดย วิชัยกุลเครื่องเขิน

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging)
10. hom fragrances www.homfragrances.com

การออกแบบการสร้างการออกแบบอัตลักษณ์ (Corporate Identity)
11. RISTR8TO www.facebook.com/doppio.ristretto

นักออกแบบรุ่นใหม่ (New Designer)
12. ‘Carpenter & Dibdee Cooperation
13. The Barn: Eatery Design
14. Kasploy Bags
Need more info? Call Us (+66) 86 924 5789, (+66) 87 178 2652 and (+66) 81 969 6919